DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 150 PLN!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż SCANDIA COSMETICS SA regulując współpracę z klientami, do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r., poniżej przesyła Państwu klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCANDIA COSMETICS SA

Z Administratorem danych można się skontaktować w drodze e-mailowej: sklep@zadbanekonie.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do:

·       obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji

·       przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych

·       kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami).

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest: windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy, poprzez monitoring wizyjny.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, PESEL, dane kontaktowe, stanowisko zajmowane w organizacji, inne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej); numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

·       wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

·       dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

·       przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

·       archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości i ustawa – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach - co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

PRAWA OSÓB - prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych(dotyczy określonego celu, np. marketingu).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

ZADBANE KONIE TEAM

 

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) – to informacje tekstowe, które są wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika, najczęściej na dysku twardym urządzenia użytkownika. Dzięki domyślnym ustawieniom ciasteczek, Informacje zawarte w ciasteczku mogą być odczytywane jedynie przez serwer, który takie ciasteczko utworzył.                                                                                   Pliki cookies są używane najczęściej w sklepach internetowych, sondach, statystykach strony, modułach służących do logowania itp.

W ciasteczkach mogą być zapisywane różne informacje dotyczące użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową, historię jego łączności z konkretną stroną (serwerem). Zazwyczaj cookies są stosowane do tego aby dany serwer mógł wygenerować stronę przeznaczoną dla konkretnego użytkownika. Zastosowanie ciasteczek umożliwia m.in. tworzenie spersonalizowanych witryn internetowych, możliwość logowania, robienia zakupów w sklepach internetowych. Cookies są także często używane do zbierania statystyk aktywności na stronie.

W jakim celu możemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki m.in. Google Ads (dawniej Google Adwords), Google Analitycs a także usług typu Google Maps, narzędzi FaceBook, czy też filmów zamieszczonych w serwisie You Tube.

Pliki cookies mogą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą także być wykorzystywane do wykrywania nadużyć obrębie serwisu.

Dzięki plikom cookies zawartość stron internetowych serwisu może być dostosowywana do preferencji użytkownika. To pozwala także nam na optymalizację korzystania z witryn internetowych.

Po zalogowaniu pliki cookies mogą także utrzymywać sesję użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne wpisywanie na każdej stronie loginu i hasła.

Korzystając z plików cookies możemy wielokrotnego wyświetlania tej samej ankiety temu samemu użytkownikowi.

Niektóre z używanych na naszej witrynie internetowej plików cookies związanych z tzw. sesją. Pliki te są wykorzystywane do kwestii technicznych, takich jak np. nawigacja czy logowanie. To oznacza, że niektóre pliki cookies utrzymywane są tylko podczas przeglądania strony gdy przeglądarka internetowa jest uruchomiona. Gdy przeglądarka zostanie zamknięta pliki cookies są kasowane.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz u producenta używanej przez siebie przeglądarki.